FÅ UT DET MESTA AV DIN DIGITALA UTGÅVA

Följande information förklarar verktygsfältets funktioner, snabbtangenterna/genvägarna och andra användbara funktioner som hjälper dig att navigera genom din digitala skrift.

TILLGÄNGLIGHET, SKRIFT MED ENDAST TEXT

Om din digitala utgåva har en version med enbart text, för ökad tillgänglighet, visas en T-ikon uppe till vänster i verktygsfältet.

Textversionen kan integreras med de flesta skärmuppläsningsprogram för synskadade och blinda.

Du kan växla från Flash-version till textversion när som helst under läsningen av den digitala skriften.

FÖRSTORA

För att zooma in eller ut klickar du på det område i texten som du vill förstora, eller använder förstoringsikonen i verktygsfältet som då automatiskt zoomar in i mitten av sidan du klickade på. Välj därefter önskad grad av förstoring med hjälp av skjutreglaget, som visas i verktygsfältet då zoom har aktiverats.

Klicka på skriften och dra eller använd rullningslisterna till höger och längst ner i fönstret för att flytta runt skriften på sidan.

Om du läser skriften på en dator och använder en mus med rullningshjul kan du använda detta för att panorera texten.

Klicka på skriften eller förstoringsikonen igen för att återgå till normal vy (ett minustecken visas på förstoringsikonen).

BLÄDDRA

Klicka i den digitala skriftens nedre högra hörn eller använd pilknapparna i verktygsfältet för att direkt visa nästa sida. Du kan även gå direkt till första eller sista sidan med hjälp av knapparna i form av lodräta streck, bredvid pilknapparna.

Numret på sidan du läser för närvarande visas i den vita rutan i mitten av verktygsfältet. Här kan du också skriva in ett sidnummer för att direkt gå till önskad sida.Du kan också använda rullgardinsmenyn för innehåll på vänster sida av verktygsfältet för att välja önskad sida.

SNABBTANGENTER

För att navigera med hjälp av snabbtangenter istället för med musen använder du följande tangenter:
För att flytta markören och markera objekt i menyfältet använder du tabb-tangenten.
Markerad ikon markeras med en gul ruta.
Använd mellanslagstangenten för att aktivera ditt val.
För att vända bland används tangenten för punkt och för att återgå till föregående sida tangenten för komma.
Tryck på Z-tangenten för att förstora.
Tryck på Z igen för att återgå till normal vy igen. Du kan öka eller minska graden av förstoring genom att trycka på tangenterna för + (plus) eller - (minus).
Då sidan är förstorad trycker du på A för att flytta åt vänster.
Tryck på D för att flytta åt höger, W för att flytta uppåt och S för att flytta nedåt.


SÖKNING

Längst till höger i verktygsfältet finns en sökfunktion för sökning i texten. Skriv in ett sökord eller en term i rutan och klicka på knappen Sök för att starta sökningen. Sökresultaten visas i en rullgardinsmeny under sökrutan. Klicka på den post du vill visa på menyn för att gå direkt till motsvarande sida. Ditt sökord eller sökterm markeras med grönt på sidan. Om utgivaren har aktiverat möjligheten att se flera arkiverade utgåvor av samma skrift omfattar sökfunktionen även samtliga dessa. Du kan därmed söka i skriftens hela digitala arkiv.

ANTECKNINGAR

Du kan infoga anteckningar på sidorna genom att klicka på motsvarande ikon i verktygsfältet och därefter välja var på sidan du vill fästa din kommentar. Skriv dina anteckningar i den gula rutan. När du har skrivit färdigt klistras en gul anteckningsikon in i valt område. När du vill läsa dina anteckningar igen för du bara muspekaren över önskad gul ikon.

BOKMÄRKEN

Du kan även infoga bokmärken i din digitala utgåva. På så sätt kan du enkelt hitta tillbaka till specifika sidor. Det är möjligt att bokmärka flera sidor i de digitala utgåvorna, med olika färger på bokmärkena för varje sida.Du kan även ange hänvisningar till varje bokmärke med en kort beskrivning.

Bokmärkena förblir synliga i skriften så länge som du läser den från samma dator. Du kan även spara en version av skriften till din dators hårddisk, vilket också sparar alla bokmärken och hänvisningar.

UTSKRIFT

Du kan skriva ut hela skriften eller utvalda sidor av den skrift du vill skriva ut. Klicka på utskriftsikonen uppe till vänster i verktygsfältet. Därefter väljer du de enskilda sidor eller den sidsekvens som du vill skriva ut på menyn som visas.

ALTERNATIV

På den här rullgardinsmenyn kan du välja följa alternativ.

Ladda ned befintlig version till dator - Detta alternativ hämtar skriften som zip-fil och sparar den på din dator. På Windows XP och Vista packar du upp/extraherar filen genom att högerklicka och välja ”Extrahera alla”. Välj var du vill spara filerna (d.v.s. en mapp på datorn). På en Mac-dator dubbelklickar du bara på filen för att öppna den och dubbelklickar sedan på ikonen för att läsa skriften.

Visa en sida - Detta alternativ bläddrar genom skriften en sida i taget, istället för standardläget som visar dubbelsidiga uppslag.

Autopresentation - Med detta alternativ väljer du ett tidsintervall för bladvändning och kan därefter läsa hela skriften med automatisk bläddring.

INSTÄLLNINGAR

På den här menyn kan du ändra dina personliga inställningar för en anpassad läsupplevelse. Du kan välja att visa animation vid bladvändning, ljud vid bladvändning samt huruvida skuggan i mitten av uppslaget ska synas eller inte.

INNEHÅLL

Du kan också klicka på knappen för innehåll till vänster i verktygsfältet för att visa en meny över skriftens innehåll. Klicka på den rubrik du vill visa för att gå direkt till motsvarande sida. Du kan också klicka för att visa miniatyrbilder av varje sida i skriften.